Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ακύρωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 51333/2021 (54511/2021)
12-11-2021
12-11-2021
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
82832

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 53219/05-11-2021 έγγραφο της κας. Αικατερίνης Αντωνίου με θέμα «Ακύρωση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος» εγκρίνει, απέχοντος της κας. Αντωνίου, την ακύρωση της με αρ. πρωτ. 51333/29-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, για τους λόγους που επικαλείται η Επιστημονικά Υπεύθυνη στο με αρ. πρωτ. 53219/05-11-2021 έγγραφό της.

e-max.it: your social media marketing partner