Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 52728/2021
03-11-2021
18-11-2021
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
82939

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ON/OFF

Φοίτηση σε ΠΜΣ στη Βιοστατιστική ή άλλες συναφείς επιστήμες

ON/OFF

Εμπειρία διενέργειας βιοστατιστικών αναλύσεων

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Εμπειρία εργασίας σε Εργαστήριο Επιδημιολογίας

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 30 μονάδες

Καλή Γνώση Αγγλικών

10

Συμμετοχή στο έργο «Αιτιακή Συμπερασματολογία και Πρόβλεψη Εμφάνισης και Επιβίωσης από Καρκίνο» με αντικείμενο τις επιδημιολογικές αναλύσεις.

e-max.it: your social media marketing partner