Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 51935/2021
01-11-2021
16-11-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές: Επιδημιολογία ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (κατά προτεραιότητα Στατιστική ή Εφαρμοσμένη Στατιστική)

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό δίπλωμα στην ερευνητική περιοχή της Στατιστικής ή Βιοστατιστικής

30 μονάδες

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Στατιστική ή Βιοστατιστική ή Εφαρμοσμένη Στατιστική

10 μονάδες

Γνώση Προγραμματισμού σε R ή Python

Άριστη Γνώση: 20 Μονάδες

Μέτρια Γνώση: 10 Μονάδες

Γνώση προγράμματος οπτικοποίησης (π.χ. Tableau)

Άριστη Γνώση: 20 Μονάδες

Μέτρια Γνώση: 10 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων

2 Μονάδες ανά έτος με μέγιστο τις 20 μονάδες

Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά Στατιστικής

5 Μονάδες ανά εργασία με μέγιστο τις 30 μονάδες

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών ομάδων του προγράμματος αντικείμενο απασχόλησης είναι η ανάλυση των παραγόμενων δεδομένων και η εφαρμογή ή ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων σε θεματικές περιοχές βιοστατιστικής ή επιδημιολογίας ή ανάλυσης επιβίωσης ή υπολογιστικής στατιστικής.

e-max.it: your social media marketing partner