Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 51096/2021
27-10-2021
11-11-2021
ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
83056

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ

ON/OFF

 

Διδακτορικό Δίπλωμα σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

1 μέχρι 3

4

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση.

1 μέχρι 5

5

Τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε συναφές αντικείμενο με τη θέση

ON/OFF

6

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στην σχεδίαση υλικού για ασφάλεια και αξιοπιστία τουλάχιστον 60 μηνών σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα

ON/OFF

Σχεδίαση υλικού για την αξιοπιστία και ασφάλεια ενσωματωμένων συστημάτων:

  • Προσδιορισμός σεναρίων μελέτης εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτήσεων και αρχικού σχεδίου αξιοποίησης & διάχυσης.
  • Αποτίμηση κινδύνων ασφάλειας υφιστάμενης και προτεινόμενης λύσης.
  • Σχεδίαση αρχιτεκτονικής και μηχανισμών ασφάλειας.
  • Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής πλατφόρμας (blockchain και συστημάτων ΙοΤ).
  • Ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών ασφάλειας.
  • Ολοκλήρωση, έλεγχος και αξιολόγηση.
e-max.it: your social media marketing partner