Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 51093/2021
27-10-2021
11-11-2021
ΤΕΝΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
83056

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην μηχανική δεδομένων και υπολογιστικών συστημάτων

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

1 μέχρι 3

4

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος: ΑΡΙΣΤΑ

ON/OFF

5

Τουλάχιστον μία (1) σχετική με τη θέση δημοσίευση

ON/OFF

6

Βεβαίωση Ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

Αξιοπιστία και ασφάλεια υλικού ενσωματωμένων νευρομορφικών συστημάτων:

  • Προσδιορισμός σεναρίων μελέτης εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτήσεων και αρχικού σχεδίου αξιοποίησης & διάχυσης.
  • Αποτίμηση κινδύνων ασφάλειας υφιστάμενης και προτεινόμενης λύσης..
  • Σχεδίαση αρχιτεκτονικής και μηχανισμών ασφάλειας.
  • Ανάπτυξη πρωτότυπης εργαστηριακής πλατφόρμας (blockchain και συστημάτων ΙοΤ).
  • Ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών ασφάλειας.
  • Ολοκλήρωση, έλεγχος και αξιολόγηση.
e-max.it: your social media marketing partner