Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50982/2021
27-10-2021
11-11-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών

Βαθμός Πτυχίου Χ 2

(Βαθμολογία: 10-20)

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις

2 Μονάδες ανά δημοσίευση και

1 Μονάδα ανά παρουσίαση με

μέγιστο τις 10 Μονάδες

5

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

2 Μονάδες ανά ερευνητικό

πρόγραμμα ή υποτροφία με

μέγιστό τις 10 Μονάδες

6

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές απαιτούμενες για 0-20 (ανάλογα με τον αριθμό, την εκτέλεση του έργου (καλλιέργεια ωοκυττάρων, συνεστιακή μικροσκοπία, βασικές τεχνικές Μορ. Βιολογίας)

0-20 (καλλιέργεια ωοκυττάρων: 10, συνεστιακή μικροσκοπία: 5, λοιπές τεχνικές: 5)

7

Συνέντευξη (κατάρτιση στις απαιτούμενες τεχνικές, γνώση και εμπειρία με το θέμα της πρόσκλησης, κατάρτιση/συγκρότηση με βάση την προηγούμενη ερευνητική εμπειρία) 

0-30 (κατάρτιση στις απαιτούμενες τεχνικές: 10, γνώση και εμπειρία με το θέμα της πρόσκλησης: 10, γενική επιστημονική κατάρτιση/συγκρότηση με βάση την προηγούμενη ερευνητική εμπειρία: 10)

Μελέτη των μηχανισμών απόκρισης κατά τη γαμετογένεση και τα στάδια της προεμφυτευτικής ανάπτυξης.

e-max.it: your social media marketing partner