Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50451/2021
22-10-2021
08-11-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
83049

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίo και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ON/OFF

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στο χαρακτηρισμο υλικών

ΟΝ/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

5 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο τα 10 μόρια

Προσωπική συνέντευξη

0-40

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μόρια

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μόρια,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μόρια

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μόρια.

  • Ορισμός απαιτήσεων υλικών και λειτουργιών και μελέτη κοστολόγησης κύκλου ζωής (ΕΕ1):

- Π1.1: Τεχνική έκθεση περιγραφής απαιτήσεων εφαρμογής, υλικών και συστημάτων ελέγχου.

- Π1.2: Τεχνική έκθεση περιγραφής δομής επίδειξης και προτεινόμενων διεργασιών κατασκευής.

 

  • Τροποποίηση και χαρακτηρισμός εποξικής μήτρας & παρασκευή ΥΣΥ (ΕΕ2):

- Π2.1: Τεχνική έκθεση επιλεγμένων νάνο-δομών και συνθηκών ανάμειξης (Μ7) (ΠΙ).

- Π2.2: Αξιολόγηση και απόδοση ιδιοτήτων εποξικής μητρικής φάσης.

 

  • Κατασκευή δομών επίδειξης-Αποτίμηση απόδοσης και επίδοσης πολύ-λειτουργικότητας (ΕΕ5):

-Π 5.1: Αξιολόγηση λειτουργικότητας των δομών επίδειξης.

e-max.it: your social media marketing partner