Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 48894/2021
14-10-2021
29-10-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας ή βασικό πτυχίο με ενσωματωμένο master

ON-OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (ή Βεβαίωση περάτωσης Διδακτορικής Διατριβής) στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας

ON-OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας

0 ή 10

0= δεν υπάρχει, 10= υπάρχει

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20

Σχετικές Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

2 μονάδες ανά δημοσίευση και 1 μονάδα ανά ανακοίνωση, με

μέγιστο το 20

Ερευνητική εμπειρία στο πεδίο των μεμβρανικών μεταφορέων (αποδεδειγμένη από δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια)

2 μονάδες ανά δημοσίευση και 1 μονάδα ανά ανακοίνωση, με

μέγιστο το 20

Ερευνητική εμπειρία σε βιοπληροφορική φυλογενετική ανάλυση (αποδεδειγμένη από δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια)  

2 μονάδες ανά δημοσίευση και 1 μονάδα ανά ανακοίνωση, με

μέγιστο το 10

Ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της μοριακής μικροβιολογίας (αποδεδειγμένη από δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια)

2 μονάδες ανά δημοσίευση και 1 μονάδα ανά ανακοίνωση, με

μέγιστο το 10

Μελέτη των σχέσεων δομής-λειτουργίας των διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοσιδίων και/ή νουκλεοτιδικών βάσεων που συνδέονται με φαινόμενα χημειοανθεκτικότητας έναντι του φαρμάκου gemcitabine.

e-max.it: your social media marketing partner