Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 48731/2021
13-10-2021
28-10-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση καινοτόμων τύπων γιαουρτιού μέσω ενθυλάκωσης βιοδραστικών συστατικών που έχουν εκχυλιστεί από φρούτα
83038

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Συναφούς αντικειμένου

ΟN/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στη Βιολογική Χημεία

ΟN/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΟN/OFF

Αποδεδειγμένη χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet, Windows)

ΟN/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τεχνικών καλλιέργειας ευκαρυωτικών κυττάρων, κυτταρομετρίας ροής, Single Cell Gel Electrophoresis

1-10 μονάδες

  • Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Χημική και βιολογική ανάλυση των εκχυλισμάτων».
  • Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 5): «Αξιολόγηση της χημικής και της βιολογικής δράσης των τελικών προϊόντων».
e-max.it: your social media marketing partner