Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47284/2021
05-10-2021
20-10-2021
ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ DUNALIELLA SALINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
82588

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ή Φυσικής.

ON/OFF

Εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμένων κυκλωμάτων.

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μονάδες)

Εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems) βασισμένα σε μικροελεγκτές και προγραμματίσιμη λογική.

5 μονάδες/μήνα (μέγιστο 60 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις στη φθορισμομετρία

3 μονάδες/μήνα (μέγιστο 180 μονάδες)

Κατασκευή πρωτότυπης συσκευής (prototype) άμεσης, επιτόπιας φθορισμομετρικής ανίχνευσης μορίων, βασισμένη σε smartphone Apps.

e-max.it: your social media marketing partner