Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44813/2021
24-09-2021
11-10-2021
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΦΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΦΑΣΗ 1
83042

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα / προγράμματα τουλάχιστον ενός έτους

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A.  Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός 5-7,49: 10 μονάδες

Βαθμός 7,50-10: 15 μονάδες

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση επιστημονικής περιοχής νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Συμμετοχή στο WP4, Enhancing the quality of innovation and entrepreneurial education.

e-max.it: your social media marketing partner