Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44736/2021
24-09-2021
11-10-2021
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΦΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΦΑΣΗ 1
83042

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη στρατηγική, καινοτομία και διοίκηση επιχειρήσεων

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A.  Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός 5-7,49: 10 μονάδες

Βαθμός 7,50-10: 15 μονάδες

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση του αντικειμένου

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β5. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση Γαλλικής, Γερμανικής

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Αντικείμενο σύμβασης 1: Συμμετοχή στο WP1, Fostering institutional engagement and change.

Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο WP4, Enhancing the quality of innovation and entrepreneurial education.

Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο WP8, Management of the Project.

e-max.it: your social media marketing partner