Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43554/2021
17-09-2021
04-10-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΟΝ/OFF

Πτυχιούχος Φυσικής ή Διπλωματούχος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικών Μηχανικών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπή

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Σύγχρονες Τεχνικές Χαρακτηρισμού που σχετίζονται με Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπή

ΟΝ/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο τουλάχιστον 3 (τριών) ετών

5 μονάδες/έτος,

ΜΑΧ: 50

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΟΝ/OFF

Αγγλικά (βασική/καλή γνώση) σε επίπεδο Β2

ΟΝ/OFF

Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και σε μορφή αφίσας) σε εθνικά ή/και διεθνή επιστημονικά συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση, ΜΑΧ: 15

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές σε τεχνικές χαρακτηρισμού σε συνάφεια με Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία

10 μονάδες/δημοσίευση, ΜΑΧ: 50

Υποστήριξη της μονάδας Ηλεκτρονιακής Μικροσκοπίας.

e-max.it: your social media marketing partner