Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43545/2021
17-09-2021
04-10-2021
ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΩΣ
82976

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών

Βαθμός πτυχίου (0-10)

Μεταπτυχιακό στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης ή Επιστήμη Υλικών

Σχετικότητα του θέματος της  διατριβής (0-30)

Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους (προσομοίωση διάδοσης φωτός, θερμότητας και φορτίου)

0-20

Εμπειρία στην μελέτη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων

0-20

Δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια στο αντικείμενο της θέσης

0-20

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

0-20

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

0-10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συστάσεις (ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών/καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική επάρκεια του υποψήφιου)

0-10

Μοντελοποίηση της ανάπτυξης και της λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων.

e-max.it: your social media marketing partner