Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41616/2021
03-09-2021
20-09-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών Θετικών Επιστημών ή Βιοεπιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας)

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2 τουλάχιστον

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία σε

1.    κυτταρικές καλλιέργειες

2.    μεθοδολογίες χειρισμού DNA και πρωτεϊνών

1-30 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

max 15 μονάδες (5 μονάδες/δημοσίευση)

Χρήση Υπολογιστών (Πτυχίο E.C.D.L. ή ανάλογο)

5 μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών σε Βιοεπιστήμες

10 μονάδες

Εμπειρία σε μικροσκοπία

10 μονάδες

Υποστήριξη της Μονάδας συνεστιακής μικροσκοπίας.

e-max.it: your social media marketing partner