Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39709/2021
30-08-2021
14-09-2021
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
82475

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

βαθμός πτυχίου X 5

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

B2: NAI/OXI

Γ2: 10

Ανάπτυξη εφαρμογών σε Python, Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση καρδιακών σημάτων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 40)

«Ανάπτυξη Υλικού-Ολοκλήρωση Συστήματος» και ειδικότερα «Διασύνδεση αισθητηρίων με πύλη, API, λογισμικό λήψης αποφάσεων και σύστημα δημιουργίας κανόνων».

e-max.it: your social media marketing partner