Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30555/2021
29-06-2021
14-07-2021
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας των σπουδών με το αντικείμενο της θέσης

Μικρός:   10

Μέτριος:  20

Μεγάλος: 30

5

Δημοσιεύσεις

ON/OFF

6

Σχετική ερευνητική εμπειρία στον προγραμματισμό JAVA σε περιβάλλον Android για συστήματα ζεύξης ορατού φωτός.

Μικρή   10

Μέτρια  20

Μεγάλη 30

7

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ON/OFF

Ανάπτυξη και υλοποίηση οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.

e-max.it: your social media marketing partner