Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30138/2021
25-06-2021
12-07-2021
ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
61530

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ

Βαθμός πτυχίου Χ 3

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία (Λογοθεραπευτής / Ειδικός Παιδαγωγός / άλλης συναφούς κλινικής ειδικότητας)

Αρ. Ετών Χ 4 μόρια

μέγιστο τα 20 μόρια)

Καλή γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό σχετικό συναφές με το ερευνητικό θέμα του έργου

10

Ερευνητική εμπειρία σχετική με το ερευνητικό θέμα του έργου

Αρ. Ετών Χ 2 μόρια (μέγιστο 10 μόρια)

Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10.

e-max.it: your social media marketing partner