Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29582/2021
22-06-2021
07-07-2021
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
82534

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Βιοπληροφορική ή την Βιοστατιστική

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με την Βιοπληροφορική

ON/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με ιατρικές συσκευές

Μήνες Εργασίας Χ 5, Μέγιστο 100

Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Βιοιατρικής Τεχνολογίας,

Βιοπληροφορικής, Βιοστατιστικής

Δημοσιεύσεις Χ 2, Μέγιστο 20

Γνώση Στατιστικών Πακέτων SPSS, Stata, R

ON/OFF

  • Ανάλυση και βελτίωση λειτουργικών απαιτήσεων του πρωτότυπου συστήματος.
  • Έλεγχος-αξιολόγηση πρωτοτύπου PRECURSOR σε περιβάλλον εργαστηρίου με εφαρμογή του αναλυτικού σχεδίου δοκιμών.
  • Προετοιμασία και υποστήριξη των τεχνικών διαδικασιών της φάσης της Πειραματικής Επίδειξης.
e-max.it: your social media marketing partner