Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29575/2021
22-06-2021
07-07-2021
ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
82939

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ON/OFF

Φοίτηση σε ΠΜΣ στη Βιοστατιστική ή άλλες συναφείς επιστήμες

ON/OFF

Εμπειρία διενέργειας βιοστατιστικών αναλύσεων

10 πόντους για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τους 30 πόντους

Εμπειρία εργασίας σε Εργαστήριο Επιδημιολογίας

10 πόντους για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο τους 30 πόντους

Καλή Γνώση Αγγλικών

10

 

 

Συμμετοχή στο έργο «ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ» με αντικείμενο τις επιδημιολογικές αναλύσεις.

e-max.it: your social media marketing partner