Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29117/2021
18-06-2021
05-07-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος ή ένταξη σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο την Αναλυτική Χημεία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία στην εκτύπωση αισθητήρων και στην ηλεκτροανάλυση

20

Ανάπτυξη εκτυπωμένων ηλεκτροχημικών αισθητήρων με χρήση νανοϋλικών. Αναλυτικές εφαρμογές.

e-max.it: your social media marketing partner