Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29100/2021
18-06-2021
05-07-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στην εκτύπωση αισθητήρων και στην ηλεκτροανάλυση

15 / Έτος

– Μέγιστο 5 χρόνια

Εργαστηριακή εμπειρία στον ηλεκτροχημικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό νανοϋλικών.

10 / Έτος

– Μέγιστο 5 χρόνια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

5 / Δημοσίευση

- Μέγιστο 10 δημοσιεύσεις

Ανάπτυξη εκτυπωμένων ηλεκτροχημικών αισθητήρων με χρήση νανοϋλικών. Μορφολογικός χαρακτηρισμός με μικροσκόπια ηλεκτρονικής σάρωσης και μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας με ηλεκτροχημικές τεχνικές.

e-max.it: your social media marketing partner