Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28791/2021
16-06-2021
01-07-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (BioPredictor)
82463

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής

ON/OFF

Διδακτορικό στο αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας ή/και της Βιοπληροφορικής

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία πάνω από 10 έτη σε ερευνητικά έργα Βιοϊατρικής Μηχανικής ή/και Βιοπληροφορικής

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Συναφείς με το έργο Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά και Συνέδρια

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο έργο

40

Εμπειρία στη χρήση και ερμηνεία προγραμμάτων Βιοπληροφορικής

40

Εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης βιολογικών δεδομένων

20

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4: Αξιολόγηση και διάδοση αποτελεσμάτων.

e-max.it: your social media marketing partner