Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28012/2021
11-06-2021
28-06-2021
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
82464

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας  

ΟN/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»

ΟN/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής επιπέδου Lower ή ανώτερο

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό καταλυτικών υλικών

40/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών FTIR, Raman, EPR

25/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών  τεχνικών GC, GC MS

25/100

Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου (EE4).

e-max.it: your social media marketing partner