Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27989/2021
10-06-2021
25-06-2021
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
82982

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Μηχανικός Υλικών ή Χημικός Μηχανικός, ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφούς ειδικότητας μηχανικός

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε αντικείμενο τεχνολογίας υλικών

ON/OFF

3

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ON/OFF

4

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατ’ ελάχιστον καλή)

ON/OFF

5

Βαθμός διπλώματος

Βαθμός (Έως 10 μόρια)

6

Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Βαθμός (Έως 10 μόρια)

7

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

8

Βαθμός συνάφειας θέματος διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 30 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 15:χαμηλή συνάφεια, 30:υψηλή συνάφεια)

9

Εργαστηριακή εμπειρία στον χαρακτηρισμό υλικών (συναφών με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας)

Έως 30 μόρια (0:καθόλου συνάφεια, 15:χαμηλή συνάφεια, 30:υψηλή συνάφεια)

  • Χαρακτηρισμός νανο-φορέων βιοδραστικών ενώσεων (συμμετοχή στην ΕΕ2).
  • Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ3).
  • Συμμετοχή στην πιλοτική βιομηχανική παραγωγή μεμβρανών (συμμετοχή στην ΕΕ4).
  • Χαρακτηρισμός μεμβρανών πιλοτικής κλίμακας και διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης (συμμετοχή στην ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner