Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27913/2021
10-06-2021
25-06-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

4

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 με max 200

5

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

Μήνας x 10 με max 200

6

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

 • Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3): Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones.
 • Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία (ΕΕ4).
  • Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία.
  • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων.
  • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου
 • Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5)
  • Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα
  • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος
e-max.it: your social media marketing partner