Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27388/2021
07-06-2021
22-06-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Χημείας

ON/OFF

Υποψήφιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Τμήματος Χημείας του Π.Ι.

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πιστοποιημένος χρήστης στην οργανολογίας NMR υψηλής ανάλυσης.

10 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 50 μόρια

Εμπειρία σε ποιοτικό έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων σε χημική βιομηχανία.   

10 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 20 μόρια

Εργαστηριακή ερευνητική εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό αντιδραστηρίων μετατόπισης στη φασματοσκοπία NMR.

5 μόρια ανά μήνα με μέγιστο τα 20 μόρια

Άριστη γνώση Αγγλικών (C2)

10 μόρια

Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις.

e-max.it: your social media marketing partner