Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 829/2014
14-01-2014
31-01-2014
Ανδρέας Τζάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος χημείας ή βιολογίας ή ιατρικής σχολής

30

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χημεία ή Βιολογία

25

Διαπιστωμένη ερευνητική εμπειρία στον δομικό προσδιορισμό βιολογικά δραστικών μορίων μέσω τουλάχιστον μιας συμμετοχής σε διεθνές συνέδριο

25

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε θεωρητικούς υπολογισμούς μοριακής αλληλεπίδρασης και εφαρμογή σε σάρωση μεγάλων χημικών βιβλιοθηκών

20

Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας – βάσης δεδομένων φυτών-φυσικών προϊόντων και δραστικών ουσιών

e-max.it: your social media marketing partner