Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 828/2014
14-01-2014
31-01-2014
Ανδρέας Τζάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας

30

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο πεδίο των φυσικών προϊόντων

15

Διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο των φυσικών προϊόντων

15

Δημοσιεύσεις στο πεδίο των φυσικών προϊόντων

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Να έχει εμπειρία στη λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων NMR πολύπλοκων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων

15

Να έχει εμπειρία στη χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), υγρής χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μαζών (LC-MS) και υγρής χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματοσκοπία NMR (LC-SPE-NMR).

15

Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών

e-max.it: your social media marketing partner