Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 800/2014
14-01-2014
31-01-2014
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
80842

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (100)

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος

20

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών

30

Διδακτική εμπειρία

10

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (υποβολή δείγματος δουλειάς)

30

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

1.«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού».

2.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς».

e-max.it: your social media marketing partner