Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 797/2014
14-01-2014
31-01-2014
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
80842

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (100)

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ

20

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική ή τα Παιδαγωγικά

20

Υποψήφιοι διδάκτορες σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας

20

Γνώσειςχρήσης Adobe Flash και ACTIONSCRIPT3

20

Τεκμηριωμένη εμπειρία στη δημιουργία εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών και στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (υποβολή δείγματος δουλειάς)

20

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (50)

Διδακτική εμπειρία ή συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις

25

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

25

Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων

e-max.it: your social media marketing partner