Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 796/2014
14-01-2014
31-01-2014
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
80842

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών

15

Μεταπτυχιακός τίτλος στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες

15

Διδακτική εμπειρία

20

Τεκμηριωμένη εμπειρία σε παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (υποβολή δείγματος δουλειάς)

40

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (50)

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

25

Επιμορφώσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με εκπαίδευση και επικοινωνία.

25

1.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες αξιοποίησης του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς».

2.«Ενημερωτικές ημερίδες».

e-max.it: your social media marketing partner