Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 794/2014
14-01-2014
31-01-2014
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
80842

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Γραφιστικής ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ

10

Άριστηγνώση Adobe Suite CS5 καιάνω, CorelDraw Graphics Suite X6 καιάνω, 3D Studio Max

35

Τεκμηριωμένη εμπειρία στη δημιουργία εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών (υποβολή δείγματος δουλειάς)

45

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

10

Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων

e-max.it: your social media marketing partner