Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 792/2014
14-01-2014
31-01-2014
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
80842

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής

15

Γνώσεις χρήσης ACTIONSCRIPT3, JAVASCRIPT, MYSQL, PHP, JSP, HTML, XML, JOOMLA

30

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία εκπαιδευτικών διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών (υποβολή δείγματος δουλειάς)

45

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10

Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας

e-max.it: your social media marketing partner