Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 613/2014
13-01-2014
24-01-2014
Καθηγητής Αλέξανδρος Τσελέπης
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
80782

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Βιολογίας

Βαθμός πτυχίου x 5

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια στον τομέα της Βιοχημείας

20

Εμπειρία στο αντικείμενο των αιμοπεταλίων-θρόμβωσης, γνώση τεχνικών όπως π.χ. συσσωρευομετρία, κυτταρομετρία ροής και τεχνικές προσκόλλησης κυττάρων υπό ροή

Αριθμός μηνών x 2

Καλή γνώση αγγλικών σε επίπεδο τουλάχιστον Lower

10

  • Μελέτη της δράσης των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων ασθενών με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο με συσσωρευομετρία σε PRPκαι κυτταρομετρία ροής.
  • Μελέτη της βιολογικής δράσης των εναλλακτικών πεπτιδικών και θειενοπυριδινικών αναστολέων στα αιμοπετάλια invitroμε πειράματα συσσωρευομετρίας και κυτταρομετρίας ροής.
e-max.it: your social media marketing partner