Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 612/2014
13-01-2014
24-01-2014
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΩΜΑΙΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ
Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτοξικότητας μικροσκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish
80821

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Βιολογικού η Χημικού Τμήματος

30

Πτυχιακή Εργασία σε εργαστήριο Βιολογικού ή Χημικού ή Ιατρικού Τμήματος

35

Εργαστηριακή εμπειρία ανάλυσης βιομορίων και ανάπτυξης οργανισμού zebrafish

25                                                           

Καλή Γνώση Μοριακής/Κυτταρικής Βιολογίας

5

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

5

Συσχετισμός των γενετικών αλλαγών, του αποπτωτικού προτύπου και της γένεσης νευρικών κυττάρων που προκαλούνται σε έμβρυα zebrafish μετά από έκθεση αυτών στη μικροκυστίνη MC-LR. Δημιουργία "test-system" τοξικότητας μικροκυστινών (ΠΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner