Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 443/2014
09-01-2014
24-01-2014
Χαράλαμπος Σταμάτης / Καθηγητής
Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
80818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος/η Χημικός ή Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών        

40

Εμπειρία σε χρωματογραφικές τεχνικές

30

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε φασματοσκοπία NMR

20

Εμπειρία σε φασματομετρία μαζών

10

- Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες

e-max.it: your social media marketing partner