Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 436/2014
09-01-2014
24-01-2014
Καθηγητής Φίλιππος Πομώνης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΘΑΛΗΣ- Υλικά Προηγμένης Νανο-Αρχιτεκτονικής σε Μεσοκλίμακα για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές-ΝΑΝΟΜΕΣΟ
80802

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας

20

Μεταπτυχιακός σπουδαστής σε θέματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού μεσοπορώδων υλικών

30

Εξοικείωση με σχετικό εργαστηριακό εξοπλισμό όπως ποροσιμετρία, SEM και καταλυτικούς αντιδραστήρες

30

Σχετικές παρουσιάσεις σε συνέδρια

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση Αγγλικών

10

Δ1. Ανάπτυξη και μελέτη 3D μεσοπορώδων υλικών οργανωμένων σε μεσοκλίμακα και

Δ2. Ανάπτυξη και μελέτη σπειροειδούς SiO2 υψηλής αρχιτεκτονικής. 

e-max.it: your social media marketing partner