Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 433/2014
09-01-2014
24-01-2014
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - «Ανάπτυξη υβριδικών μικρο και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογικές & περιβαλλοντικές εφαρμογές
80790

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ή Χημείας ή Μηχανικής Υλικών ή συναφών ειδικοτήτων.

25

Μεταπτυχιακές γνώσεις σε αντικείμενα χημείας & τεχνολογίας υλικών

25

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία σε αναλυτικές μεθόδους χρωματογραφίας, AAS, ASV/CSV.

30

Εργαστηριακή εμπειρία σε χειρισμό νανουλικών φυσικοχημικό χαρακτηρισμό επιφανειακών ομάδων.

20

Δράση 4  Ισόθερμες προσρόφησης βαρέων μετάλλων

e-max.it: your social media marketing partner