Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19235/2020
21-05-2020
05-06-2020
ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό
82789

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1. Πτυχίο Χημικού τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

2. Βαθμός Πτυχίου

X 10

3. Εμπειρία στη σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυτοπικών οργανικών υποκαταστατών και μεταλλοργανικών πλεγμάτων Zr4+

ON/OFF

4. Γνώση τεχνικών ρόφησης βαρέων μετάλλων από το νερό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Σύνθεση και χαρακτηρισμός μεταλλοργανικών πλεγμάτων Zr4+ για ρόφηση βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα.

e-max.it: your social media marketing partner