Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17577/2020
06-05-2020
21-05-2020
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
61380

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου

Βαθμός πτυχίου * 10

Μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων.

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο)

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής επιπέδου C2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα (με τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες) τουλάχιστον 12μηνης διάρκειας

ON/OFF

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη

ON/OFF

Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις σχετικές με παραδοσιακές ποικιλίες

2 Μονάδες ανά δημοσίευση (max: 10 μονάδες)

Γνώση της Ιταλικής Γλώσσας

Καλή γνώση 10 Μονάδες

Άριστη γνώση 15 Μονάδες

Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων

e-max.it: your social media marketing partner