Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17416/2020
05-05-2020
20-05-2020
ΚΟΝΤΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ONCORECORDS: ΈΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
82397

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Υποψήφιοι Διδάκτορες σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και σημάτων.

100

Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας: αγγλικής

30 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 70 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού C/C++, Matlab (κρίνεται με βάση το βιογραφικό ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας

30 Καλή Γνώση, 50 Πολύ Καλή Γνώση, 70 Άριστη Γνώση

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ12 και ΕΕ13).

e-max.it: your social media marketing partner