Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16859/2020
30-04-2020
15-05-2020
ΓΚΩΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
82528

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

ON/OFF

Βαθμολογείται:

βαθμός 5-7,99: 10 μονάδες

βαθμός 8-10: 20 μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων

ON/OFF

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C21

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου1

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση επιστημονικής περιοχής νεανικής επιχειρηματικότητας

Χαμηλές -0

Βασικές – 15

Ενδιάμεσο επίπεδο -30

Ικανός – 45

Συμμετοχή στο task 06.1., HEIs - Company partnerships

e-max.it: your social media marketing partner