Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16840/2020
30-04-2020
15-05-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
82319

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

βαθμός πτυχίου X 4

Προγραμματισμός σε Python, Java, C/C++, SQL, Rails, Linux

ON/OFF

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

ON/OFF

Γνώση προγραμματισμού συστημάτων διαδραστικής αλληλεπίδρασης

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 15)

Γνώση προγραμματισμού παράλληλων συστημάτων

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 15)

Γνώση προγραμματισμού ασφάλειας συστημάτων

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 15)

Πειραματική αξιολόγηση ορθής λειτουργίας και απόδοσης λογισμικού

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 15)

«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Ενοποίηση λογισμικού, ανάπτυξη οριζόντιων λειτουργιών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.»

e-max.it: your social media marketing partner