Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16831/2020
30-04-2020
15-05-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
82319

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

βαθμός πτυχίου X 2

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική με κατεύθυνση τα Υπολογιστικά Συστήματα

Βαθμός πτυχίου Χ 2

Προγραμματισμός σε C/C++, πολυνηματικές εφαρμογές, Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Γνώση προγραμματισμού συστημάτων εικονικοποίησης αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων

Μήνες εκπαίδευσης ή απασχόλησης Χ 2 (max 30)

Γνώση προγραμματισμού ασφάλειας συστημάτων

Μήνες εκπαίδευσης ή απασχόλησης Χ 2 (max 20)

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων

Πλήθος δημοσιεύσεων Χ 2 (max 10)

«Επιχειρησιακή υλοποίηση, ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης πυρκαγιών και καιρού» και ειδικότερα «Ρύθμιση και εκτέλεση της πλατφόρμας μοντελοποίησης καιρού».

e-max.it: your social media marketing partner