Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16819/2020
30-04-2020
15-05-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
82319

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Φυσικής

βαθμός πτυχίου Χ 3 (max 30)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες

βαθμός ΜΔΕ Χ 4 (max 40)

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας C2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων

πλήθος δημοσιεύσεων Χ 10 (max 30)

«Βαθμονόμηση λογισμικού πρόγνωσης καιρού» και ειδικότερα «Βαθμονόμηση του λογισμικού πρόγνωσης καιρού WRF (Weather Research and Forecasting model) για την Βορειοδυτική Ελλάδα».

e-max.it: your social media marketing partner