Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16768/2020
29-04-2020
14-05-2020
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
61380

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου

Βαθμός πτυχίου * 10

Μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Πακέτα Γραφείου και Διαδίκτυο)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα (με τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες)

ON/OFF

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

ON/OFF

Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3 (Καλλιέργεια & αξιολόγηση ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων), στο/α πακέτο/α εργασίας: 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων, 3.2.: Έκθεση εργασιών από την in situ καλλιέργεια επιλεγμένων δένδρων, 3.4: Έκθεση αποτελεσμάτων ανάλυσης καρπών οπωροφόρων δένδρων.

e-max.it: your social media marketing partner