Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23790/2013
20-12-2013
15-01-2014
Επίκουρος καθηγητής Γιώργος Γκωλέτσης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Β Φάση)
81140

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο στα Οικονομικά

10

Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

20

Εμπειρία συμβουλευτικής σε θέματα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

30

Εμπειρία στη χρήση λογισμικού παιγνίων επιχειρήσεων (businessgames) για εκπαίδευση

30

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτική Εμπειρία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ σε μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας

10

Εμπειρία Συμβουλευτικής σε φοιτητές για θέματα Επιχειρηματικότητας

20

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας – Συνεργάτης Στήριξης επιχειρηματικών παιγνίων

e-max.it: your social media marketing partner