Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23789/2013
20-12-2013
15-01-2014
Επίκουρος καθηγητής Γιώργος Γκωλέτσης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Β Φάση)
81140

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο στην  Οικονομία / Διοίκηση

10

Μεταπτυχιακός τίτλος στην Οικονομία / Διοίκηση

10

Διδακτορικό στην Οικονομία / Διοίκηση

30

Διδακτική Εμπειρία άνω των 2 ετών σε ΑΕΙ, σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Χρηματοοικονομικών – Λογιστικής

30

Προσωπική Συνέντευξη με αξιολόγηση της επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

10

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε επιχειρηματική εκπαίδευση στα πλαίσια δράσεων Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

20

Εξωτερικός συνεργάτης για Στήριξη Μαθημάτων στα Ιωάννινα

e-max.it: your social media marketing partner