Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23549/2013
18-12-2013
13-01-2014
Καθηγήτρια Βασιλική Μαλάμου-Μήτση
Νέα λειτουργικά τρόφιμα με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία που περιέχουν βιοενεργά αιθέρια έλαια από Ελληνικά ενδημικά φυτά
81188

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Ιατρικής (βαθμός > 8)

30

Ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική

30

Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην Μοριακή Βιολογία

30

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος στην Παθολογική Ανατομική

30

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη Γνώση της Αγγλικής

30

Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης γλώσσας (με προτίμηση κάποια επίσημη της Ε.Ε.)

20

Εμπειρία σε μεθόδους ιστοκαλλιέργειας/ κυτταροκαλλιέργειας

30

Ερευνητική και διαγνωστική εμπειρία σε ανοσοϊστοχημικές τεχνικές ιστολογικών δειγμάτων και ιστοπαθολογίας.

40

-          Προσδιορισμός βιολογικής δράσης, κυτταρικών στόχων και μοριακών μηχανισμών των αιθέριων ελαίων

-          Αντικαρκινική δράση αιθέριων ελαίων σε πειραματικό μοντέλο καρκίνου (invivoμελέτη σε μύες)

-          Νέα βιολειτουργικά τρόφιμα με ενσωματωμένα αιθέρια έλαια: invivoεπιβεβαίωση της αντικαρκινικής δράσης

e-max.it: your social media marketing partner